Stichting erkend hypotheekadviseur

Verzekeringskantoor Venendaal staat ingeschreven bij de Stichting erkend hypotheekadviseur

Autoriteit Financiële Markten (AFM)
Verzekeringskantoor Venendaal staat ingeschreven bij het AFM register onder het nummer: 12003067

Kamer van Koophandel
Verzekeringskantoor Venendaal staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer: 09032160

Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)
Verzekeringskantoor Venendaal staat ingeschreven bij het Kifid onder het volgende aansluitnummer: 20005022

Adresgegevens

Postbus 93257
2509 AG  DEN HAAG
Telefoon: 070-3338999
www.kifid.nl