Welke risico’s zijn verzekerd?
Deze verzekering dekt schade aan het vaartuig zelf, aan de inboedel aan boord van het vaartuig (meestal tot 15 of 20% van het op het casco verzekerd bedrag) en de aansprakelijkheid voor schade die met het vaartuig wordt veroorzaakt.

Van welke factoren is de hoogte van de premie afhankelijk? 

De premie is afhankelijk van het type schip, het bouwjaar, de maximale snelheid, de waarde van het schip, de gekozen dekking en het verzekeringsgebied.

Verzekeringsmogelijkheden: 

  • Wettelijke aansprakelijkheid
  • Wettelijke aansprakelijkheid/Brand/diefstal
  • Wettelijke aansprakelijkheid plus Casco

Denk vandaag aan morgen en laat ons uw pleziervaartuigverzekering verzorgen!