Als een al geboekte vakantie door ernstige omstandigheden niet door kan gaan, of als u door ernstige omstandigheden uw vakantie moet onderbreken, dan krijgt u over het algemeen de reissom of de betaalde huur voor een vakantiewoning terug.

Er bestaan kortlopende reis-, annuleringsverzekeringen (die dekking bieden voor één vakantiereis) en doorlopende reis-, annuleringsverzekeringen (die een jaar lang voor alle vakantiereizen dekking bieden). Die laatste verzekering is vooral voordelig wanneer je vaker per jaar op vakantie gaat.
De verzekering is meestal direct na het afsluiten van kracht en eindigt vaak bij terugkeer in de eigen woning.

Welke risico’s zijn verzekerd? 

In de polis staat duidelijk aangegeven wanneer de kosten voor een vakantie die niet door kan gaan of voortijdig wordt afgebroken worden vergoed. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer een lid van het reisgezelschap, een naast familielid en soms zelfs een huisdier plotseling overlijdt. Ook het (ernstig) ziek worden van een verzekerde of van één van de naaste familieleden is gedekt. De verzekeraar kan verlangen dat in dergelijke gevallen een overlijdensverklaring of een verklaring van de behandelend geneesheer wordt overgelegd.
Ook gedekt kan zijn het plotseling werkloos worden, het kopen van een eigen huis of een van belang zijnde schade die verzekerde lijdt (bijvoorbeeld een afgebrand woonhuis).

Denk vandaag aan morgen en laat ons uw annuleringsverzekering verzorgen!